B34d93d3 9ea3 493b ae8e d8e25f5a39dc

Maaperä puhtaaksi ja maa-aines uuteen käyttöön

Pilaantunut maaperä saa uuden elämän Lassila & Tikanojan kunnostusurakointi-, vastaanotto- ja asiantuntijapalveluiden avulla.

V

anhoja teollisuustontteja muutetaan kaupungistumisen myötä vauhdilla asuinalueiksi. Aina ei tiedetä, mitä jätteitä tai haitta-aineita niiden maaperään on joutunut menneinä vuosikymmeninä, joten alueet pitää puhdistaa ennen uutta käyttöä. Tyypillisiä kunnostuskohteita ovat myös ampumaradat ja huoltoasematontit.

”Usein rakennuttajat tai maa-alueiden omistajat haluavat puhdistaa maa-aineksen jopa viranomaisia tarkemmin. Huolellisesti tehty kunnostustyö on heille osa riskinhallintaa ja eräänlainen henkivakuutus, sillä pienikin riski voi kasvaa isoksi ajan myötä”, sanoo L&T:n liiketoimintajohtaja Ari-Pekka Heikkilä.

Merkittävä osa käsitellystä maa-aineksesta hyödynnetään maanrakennuksessa ja jätealueiden rakenteissa, mikä säästää neitseellisiä raaka-aineita. Ideaalitilanteessa pääosa maa-aineksesta voidaan hyödyntää kohteessa paikan päällä. Tämän lisäksi L&T:llä on omat käsittelykeskukset Uudessakaupungissa, Kotkassa ja Leppävirralla.

”Kannattaa olla meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kunnostustyö voidaan suunnitella ja valmistella ajoissa ennen kohteen uutta käyttöä. Se mahdollistaa parhaan ratkaisun löytämisen, onnistuneen toteutuksen ja pysymisen aikataulussa”, Heikkilä vinkkaa.

KAKOLAN ALUE PUHTAAKSI

Yli 150 vuotta vankilana toiminut Kakola aloittelee uutta elämää asuinalueena ja kaupunkikeitaana Turussa. L&T vastasi tonttimaan kunnostuksesta. Maaperä oli pilaantunut metalli- ja puutöistä peräisin olevilla aineilla sekä jätejakeilla, joten maata poistettiin ja vaihdettiin jopa kolmen metrin syvyydeltä.

”Suuri osa kaivetusta massasta käytettiin hyödyksi kaatopaikan hoidossa Raision ja Turun jätekeskuksissa sekä rakentamisessa L&T:n Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskuksessa,” kertoo projekti-insinööri Helmi Holopainen esimerkkinä kiertotaloudesta.

www.lassila-tikanoja.fi

Mainos