B7fac5ac f21b 406a a66e ee2eba5dccb7

Mitä aiemmin aliurakoitsija mukaan, sitä parempi laatu

Toistuvat virheet rasittavat rakennusalaa. Sadevesijärjestelmätoimittaja Sadex Oy:n mukaan niiltä välttyy, jos rakennusliikkeet ottavat aliurakoitsijat mukaan jo kohteen suunnitteluvaiheeseen.

N

eljän Kukkosen veljeksen perustama Sadex kehittää, myy ja asentaa laadukkaita sadevesijärjestelmiä sekä kattoturva- ja tikastuotteita. Yhtiöllä on pitkä kokemus yhteistyöstä rakennusprojektien pääurakoitsijoiden kanssa.

”Usein kilpailutus tehdään liian myöhään. Alihankkija näkee suunnitelmat vasta, kun isoja muutoksia ei enää voi tehdä. Jos alihankkija olisi mukana jo suunnitteluvaiheessa, moni asia tehtäisiin järkevämmin, edullisemmin ja nopeammin. Myös virheiltä vältyttäisiin”, toteaa myyntijohtaja Ville Kukkonen.

”Rakennusala voisi ottaa mallia laivanrakennuksesta, jossa alihankkijat ovat mukana aikaisessa vaiheessa. Jos sama otettaisiin käyttöön isoissa rakennuskohteissa, valitut alihankkijat tietäisivät rakentamisen alkaessa, ketä muita on mukana ja mitä kukin tekee. Näin työt voitaisiin aikatauluttaa niin, ettei tulisi päällekkäisyyksiä ja rakentamisaika tiivistyisi.”

”Pidempiaikainen sopimus rakennusliikkeen kanssa antaa aliurakoitsijoille ekstralatauksen tehdä laadukasta työtä ja olla saadun luottamuksen arvoinen. Se taas nostaa rakentamisen laatua”,

sanoo myyntijohtaja Ville Kukkonen.

Monet rakennusliikkeet kokevat hankalaksi suunnitelmiensa avaamiseen alihankkijoille aikaisessa vaiheessa. Kukkosen mukaan niille olisi valtavasti etua alihankkijoiden vankasta ammattitaidosta ja vahvoista näkemyksistä jo suunnitteluvaiheessa. Moni turha kulu jäisi syntymättä.

KAIKKI VOIVAT KESKITTYÄ OIKEISIIN ASIOIHIN

Kukkonen painottaa pitkäaikaisen yhteistyön ja vuosisopimusten tuomia etuja. Sadexin pisimmät yhteistyökumppanuudet rakennusliikkeiden kanssa ovat kestäneet jo seitsemän-kahdeksan vuotta.

”Laatu paranee, kun osapuolille hioutuu yhteinen kulttuuri ja kaikki tuntevat toisensa. Työtavat tehostuvat. Työmaajohdon aikaa ja vaivaa säästyy, kun aliurakoitsija vastaa oman erikoisalansa suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaikilla on rauha keskittyä oikeisiin asioihin ja laadukkaaseen rakentamiseen”, hän listaa.

www.sadex.fi/ammattilaisille

Mainos