Cbdd66c4 7559 4719 a12f 16e9ee0da0de

Alustatalous mullistaa koko kiinteistö- ja rakennusalan

Kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuus ei ole noussut merkittävästi kolmeenkymmeneen vuoteen. Tilaajavastuu Oy:n ratkaisuna on yhtenäisen digitaalisen alustan ja palveluekosysteemin luominen. Kunnianhimoinen projekti mahdollistaa avoimeen datavirtaan perustuvan, joustavan yhteistyön eri toimijoiden välillä.

J

ärjestöomisteisella Tilaajavastuu Oy:llä on käsissään suuri projekti: luoda rakennusalalle digitaalinen palvelualusta, jonka pohjalta eri toimijat voivat kehittää palveluitaan yhä paremmin asiakkailleen sopiviksi.

Alustatalous on kasvava trendi, joka on toistaiseksi tunnettu Suomessa lähinnä kuluttajapuolelta Uberin ja Airbnb:n kaltaisten palvelujen kautta. Alustatalouden ideana on toimialarajojen sisällä sekä eri toimialojen välillä olevien rajojen rikkominen. Organisaation sisällä puuhastelusta ollaan siirtymässä eri toimialojen yhä avoimempaan ja laajempaan yhteistyöhön digitalisaatiota hyödyntämällä.

”Tällä hetkellä ongelmana on se, että osapuolet eivät hyödynnä yhdessä toimimisen potentiaalia.”

“Projektin tavoitteena on tuoda yhteen datantuottajat, applikaatioiden kehittäjät, perinteiset palveluntarjoajat sekä loppukäyttäjä. Tällä hetkellä ongelmana on se, että osapuolet eivät hyödynnä yhdessä toimimisen potentiaalia”, selventää Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck.

Alustatalous siis purkaa datankäsittelyn ja toiminnan siiloja, luomalla avoimia vuorovaikutteisia ekosysteemejä. Tarkoituksena on mahdollistaa datan sisääntuonti ja eheä integraatio. Lisäksi alusta tarjoaa luottamuspalveluja liittyen datan käyttöoikeuksien hallintaan sekä kehitysalustan applikaatioille, joita toimialat kehittävät omien tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on lisäksi että syntyisi yksi palvelu-ID, jonka kautta voidaan kirjautua sisään eri palveluihin.

Miten alusta sitten käytännössä toimii? Albäckin mukaan kyse on nimenomaan standardi- tai emoalustasta, jota eri toimialan tahot voivat hyödyntää ja soveltaa omien vaatimustensa ja tarpeidensa mukaisesti. Jos esimerkiksi kampus haluaa luoda oman pilvipalvelukokonaisuuden, se voi hyödyntää valmista alustaa ja säästää näin aikaa ja resursseja.

Alustan toimikenttä ei ulotu palvelutasolle vaan toimii nimensä mukaisesti alustana, jota mahdollisimman monet toimialat voivat hyödyntää palvelujen rakentamisessa ja hyödyntämisessä. Alustan ohella pyörisi sekä fyysinen että virtuaalinen, yhteiseen ideointiin ja avoimeen ekosysteemiin perustuva innovaatiohubi.

Kunnianhimoisen projektin ytimessä on muutosjohtaminen; projekti onnistuu, jos ihmisten ajatusmaailma perinteisestä liiketoimintamallista saadaan muutettua perustavanlaatuisesti. Alustatalous vie liiketoiminnan ideologiaa palvelullistamisen ja avoimen yhteistyön suuntaan.

Mallin toivotaan leviävän rakennusalan ohella mahdollisimman monille toimialoille. “Vaikka teknologia kehittyy koko ajan, muutos lähtee aina ihmisistä. Me toivomme kaikenlaisten toimialojen liittyvän mukaan avoimiin yhteisöihin ja määrittämään omat vaatimuksensa ja tarpeensa. Alustataloudessa piilee valtava potentiaali. Tehdään yhdessä, niin päästään eteenpäin!”, rohkaisee Albäck.

www.tilaajavastuu.fi/fi

Mainos