6b1f799c 9620 4656 a2db a0b8223daba2

Vastuullista duunia oman kaupungin hyväksi

Teemu Kokko, Ville Jouskari ja Jussi Nordberg työskentelevät korjausrakentamisen työnjohtajina Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Starassa. Kolmikon mukaan parasta heidän työssään on vastuullinen ja itsenäinen työnkuva, jonka tukena on vakaa ja motivoiva organisaatio.

R

akentaminen on kasvava ala, eivätkä työt lopu kesken, vaikka taloustilanne vaihteleekin, arvioivat työnjohtajat valitsemaansa alaa. Starassa työtehtävät vaihtelevat pienistä korjaustöistä vuosien mittaisiin rakennusprojekteihin.

Pääkaupungin väestö kasvaa ja uudisrakentamisen ohella vanhat kiinteistöt vaativat jatkuvaa korjausta ja kunnostusta. Esimerkiksi väistötilojen rakentaminen työllistää Staraa runsaasti, koska tällä hetkellä korjataan paljon kouluja ja päiväkoteja.

Miehiä yhdistää jo varhain herännyt kiinnostus rakentamiseen. Kokko kiittelee Staran aktiivista roolia työntekijöidensä koulutuksessa; organisaatio kustantaa mielellään työntekijöilleen täydennyskoulutuksia ammattitaidon lisäämiseksi. “En muista yhtään kertaa, että työntekijältä olisi evätty jokin hänelle sopiva koulutus”, Kokko iloitsee.

Jouskarin ura Starassa alkoi kesätyöntekijänä ja jatkui myöhemmin työharjoittelijana Staran työnjohdossa. “Koulun aikana olin luonut tänne paljon hyviä kontakteja, joten tuntui luontevalta jäädä taloon”, Jouskari kertoo.

Nordberg päätyi Staraan yläasteen TETharjoittelun myötä. Kirvesmiehenä työskenneltyään Nordberg koki rakentamisen intohimokseen ja päätyi kouluttautumaan alalle oppisopimuksella. Vuoden verran työnjohtajana työskennellyt Nordberg on erityisen tyytyväinen tapaan, jolla Stara on mukana työntekijöidensä urakehityksessä.

”Staran vahvuutena on oma tiivis porukka.”

MINUSTAKO STARALAINEN?

Työ korjausrakentamisen työnjohdossa on vastuullista, mutta palkitsevaa. Työnjohtajalta vaaditaan itseohjautuvaa ja omaaloitteista työskentelytapaa, sillä tavallisesti yhtä rakennusprojektia johtaa yksi työnjohtaja. Myös sosiaalisia taitoja ja luontevuutta toimia esimiehenä tarvitaan.

“Vastuun ottaminen on se ensimmäinen asia, jonka tässä oppii. Tietotaito taas kehittyy ja monipuolistuu pikkuhiljaa työuran edetessä. Itsenäinen työtapa mahdollistaa sen, että omaa työtä ja ajankäyttöä voi suunnitella joustavasti”, toteaa Nordberg.

Miehet kokevat Staran loistavaksi työpaikaksi myös hyvän yhteishengen vuoksi. Rakennusalalla työntekijät palkataan usein alihankkijoilta, mutta Staran vahvuutena on oma tiivis porukka, jossa työkavereiden ammattitaitoon ja verkoston tukeen voi aina luottaa.

“Tervetuloa joukkoon, töitä riittää!”, kuuluu kannustus.

www.hel.fi/stara/fi

Mainos