1ba0bc6b 1a7c 4829 9082 66c876849cde

Rohkeasti USAn Cleantech markkinoille

USAn cleantech markkina on kokonaisuutena valtava.

E

nergia- ja ympäristöteknologian panostuksiin liittyvät muutokset USAssa liittovaltiotasolla ovat saattaneet hämmentää suomalaisia yrityksiä, turhaan. Kehityspotentiaalin mielessä markkina on suomalaisille yrityksille edelleen erittäin houkutteleva ja osavaltiotasolla monin paikoin jopa parantunut. USA:n cleantech markkinassa kehitys onkin mennyt vahvasti suuntaan, jossa osavaltiot tekevät itsenäisesti linjauspäätöksensä ja toteuttavat investointeja. Suomalaisten yritysten kannalta merkittävää potentiaalia löytyy erityisesti Kaliforniassa, Minnesotassa, Texasissa, New Yorkissa sekä Massachusettsissa.

USAn cleantech markkina on suuri ja kasvussa

Suomesta löytyy USA:n markkinoilla kaivattua erityisosaamista useille loppuasiakassektoreille. Uusiutuvan energian sektorilla tehdään USAssa valtavia satsauksia mm. aurinkoenergian ja energiavarastoinnin sekä näihin oleellisesti liittyvien älykkäiden verkkojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Vedenkäsittelyssä ja siihen liittyvissä teknologioissa, joilla voidaan säästää ja puhdistaa vettä energiatehokkaasti on laajaa kysyntää. Kolmas mielenkiintoinen markkinarako suomalaisyrityksille ovat kestävän kehityksen kaupungit, jotka tekevät isoja investointeja parantaakseen kaupunkiasumisen viihtyvyyttä ja toimivuutta. USAsta löytyy näiltä osin useitakin edelläkävijäosavaltioita ja näissä edelläkävijäkaupunkeja.

Business Finland kohdentaa toimiaan USA:n markkinoille cleantech markkinan avaamiseksi suomalaisille yrityksille. Keväällä 2018 on tarjolla useita mahdollisuuksia tutustua ja etabloitua markkinaan. Toteutamme sekä koulutustilaisuuksia Suomessa että boot-camp tyyppisiä markkinamatkoja USAn eri osavaltioihin. Business Finlandin USAn tiimi ylläpitää yrityksille tärkeitä kontakteja ja tukee yritysten ponnisteluissa markkinalle pääsemiseksi. Partnereina toimivat yrityskiihdyttämöt ovat myös käytettävissä tässä prosessissa.

USAn cleantech markkina on saanut aivan liian vähän huomiota. Nyt on aika toimia. Markkina on suuri ja se kasvaa entisestään. Huomionarvoista sekin, että USAssa tuotteista ja ratkaisuista voi moneen muuhun markkinaan verrattuna saada merkittävästi korkeamman hinnan. Myös asiakkaiden maksukyky on hyvä. Epäluulot pois ja rohkeasti eteenpäin.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Artikkelin kirjoittaja Ilkka Homanen toimii Business Finlandissa cleantech alueen toimialajohtajana.

Mainos